Regulamin | Zdrowa Kobieta Wrocław

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki.

Rozumiem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu..

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta”

 §1

Siedziba oraz Biuro Szkoły Rodzenia “Zdrowa Kobieta” mieści się w Centrum Medycznym “Zdrowa Kobieta” na drugim pietrze.

§2

Zapisy na zajęcia w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” odbywają się drogą elektroniczną lub telefoniczna na stronie internetowej www.zdrowakobieta.com.pl w zakładce Szkoła Rodzenia lub pod numerem telefonu 604078188.

§3

Cykl spotkań w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” trwa 6 tygodni (okolo 1,5 miesiąca) i obejmuje zajęcia wykładowe i praktyczne, zajęcia dodatkowe oraz jedna wizytę domowa po porodzie.

 §4

Po ukończeniu kursu na życzenie uczestników wystawia się zaświadczenie o udziale w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” .

 §5

Koszt uczestnictwa wynika z cennika zawiszczonego na stronie internetowej w zakładce „oferta cenowa”.

§6

Opłatę za uczestnictwo należy przelać na konto:

Szkola Rodzenia “Zdrowa Kobieta”

Julia Sondhi

ul.Kamiennogórska 10

54-034  Wroclaw

DEUTSCHE BANK    30 1910 1048 2413 0041 3792 0001

(z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za szkołę rodzenia – data cyklu)

 §7

Rezygnacja z zajęć w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta”

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” po rozpoczęciu cyklu opłata nie będzie zwracana.

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” na dwa tygodnie (termin nieprzekraczalny) przed rozpoczęciem cyklu zwracana jest opłata za kurs pomniejszona o kwotę manipulacyjną (100 zł).

3. W przypadku sytuacji losowych (choroba czy inne okoliczności), które mają miejsce po rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana.

 §8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć.

 §9

Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.

§10

Organizator nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo a tematyka zajęć pozostaje bez zmian.

 §11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.