Regulamin uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta”

§1

Siedziba oraz Biuro Szkoły Rodzenia “Zdrowa Kobieta” mieści się w Centrum Medycznym “Zdrowa Kobieta” na drugim pietrze.

§2

Zapisy na zajęcia w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” odbywają się drogą elektroniczną lub telefoniczna na stronie internetowej www.zdrowakobieta.com.pl w zakładce Szkoła Rodzenia lub pod numerem telefonu 604078188.

§3

Cykl spotkań w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” trwa 6 tygodni (okolo 1,5 miesiąca) i obejmuje zajęcia wykładowe i praktyczne, zajęcia dodatkowe oraz jedna wizytę domowa po porodzie.

§4

Po ukończeniu kursu na życzenie uczestników wystawia się zaświadczenie o udziale w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” .

§5

Koszt uczestnictwa wynika z cennika zamieszczonego na stronie internetowej w zakładce „Cennik”.

§6

Opłatę za uczestnictwo należy przelać na konto:

Szkola Rodzenia “Zdrowa Kobieta”
Julia Sondhi
ul.Kamiennogórska 10
54-034 Wroclaw

DEUTSCHE BANK 30 1910 1048 2413 0041 3792 0001
(z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za szkołę rodzenia – data cyklu)

§7

Rezygnacja z zajęć w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta”
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” po rozpoczęciu cyklu opłata nie będzie zwracana.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Rodzenia “Zdrowa Kobieta” na dwa tygodnie (termin nieprzekraczalny) przed rozpoczęciem cyklu zwracana jest opłata za kurs pomniejszona o kwotę manipulacyjną (100 zł).
3. W przypadku sytuacji losowych (choroba czy inne okoliczności), które mają miejsce po rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana.

§8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć.

§9

Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest naruszeniem praw autorskich.

§10

Organizator nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo a tematyka zajęć pozostaje bez zmian.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz i umów się na wizytę

CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA KOBIETA

ul. Kamiennogórska 10
54-034 Wrocław

NIP 894 20 10 089